Диплом-Oнлайн
6 лет безупречной работы; 46759 выполненных работ; наличие команды профессионалов; средний бал наших работ 4,8

Четверг, 20.01.2022, 04:12
» Меню сайта
» Поиск

» Контакты

Email: dipplus@yandex.ru

ISQ: 497589665

Дипломная работа

Курсовая


Реферат на заказ

Контрольная работа


Диссертация

Заказать курсовую работу


Заказать дипломную работу

Тема дипломної роботи: Аналіз взаємозв‘язку «витрати-обсяг-прибуток»

Тема дипломної роботи: Аналіз взаємозв‘язку «витрати-обсяг-прибуток» 

ВСТУП
1 CУТНІСТЬ, МЕТА, ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ВЗАЄМОЗВ‘ЯЗКУ ВИТРАТ, ОБСЯГУ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИБУТКу
1.1 Економічна сутність ресурсів підприємства
1.2 Аналіз взаємозв‘язку витрат, обсягу діяльності та прибутку
1.3 Мета і методи аналізу взаємозв‘язку «витрати-обсяг-прибуток»
1.4 Аналіз чутливості прибутку
1.5 Теоретичне обґрунтування аналізу «витрати-обсяг-прибуток»
1.6 Інформаційне забезпечення підприємства сучасних умовах
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА І МЕТОДИКА АНАЛІЗУ «ВИТРАТИ-ОБСЯГ-ПРИБУТОК» НА ПІДПРИЄМСТВІ «»
2.1 Стисла економіко-технічна характеристика досліджуваємого підприємства
2.2 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
2.3 Динаміка обсягів виробництва і реалізації продукції
2.4 Аналіз прибутку від реалізації продукції
2.5 Оцінка рівня рентабельності продукції
2.6 Аналіз взаємозв’язку «Витрати-обсяг-прибуток»
2.7 Аналіз чутливості прибутку
2.8 Комп'ютерні технології аналітичних робіт
3 НАПРЯМКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ НА ВАТ «»
3.1 Ресурсозабезпечені напрямки використання ресурсів основні напрямки підвищення рівня прибутковості
3.2 Виявлення резерву прибутку
3.3 Аналіз цінової політики підприємства
3.4 Резерви підвищення обсягів виробництва підприємства
3.5 Використання комп‘ютерних технологій в аналітичних розрахунках
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
Додаток А Форма № 1 «Баланс» ВАТ «Биттехніка»
Додаток Б Форма № 2 Звіт про фінансові результати
Додаток В Послідовність формування чистого прибутку (збитку)підприємств
Додаток Г Cхема використання прибутку підприємства
Додаток Д Фактори, які впливають на обсяг реалізації продукції
Додаток Ж Регіональний розподіл обсягів продажу споживачів товарів, шт

Количество страниц 130. Стоимость заказа работы 200 грн


Вступ

На сучасному ринку України світогляд складається з переконань та дій, що відображають особливий спосіб сприйняття, розуміння та оцінки виробничої, підприємницької та бізнесової діяльності, усвідомлення свого місця у ринковому народногосподарському процесі та у системі задоволення потреб населення за умови, що ці погляди, дії та вчинки спрямовані на організацію прибуткової або хоча б беззбиткової діяльності господарюючого суб'єкта.
Система управлінського обліку будується не сама по собі, а головним чином для рішення завдань оперативного аналізу й керування на підприємстві. Цей блок має назву «CVP-аналіз», від англійського терміна «Cost-Volume-Profit аналіз», тобто спільний аналіз витрат, обсягів реалізації й прибутку. Дана назва носить умовний характер, тому що повний спектр робіт у складі цього блоку не вичерпується аналізом, а припускає широкий комплекс діяльності економістів підприємства по керуванню витратами й цільовим плануванням прибутку.
СVP - аналіз також називають визначенням точки беззбитковості. Він допомагає визначити обсяг продажів, необхідний для покриття витрат і досягнення бажаного прибутку. CVP - аналіз також дозволяє визначити, як вплинуть на прибуток зміни ціни продажів, змінних і постійних витрат, а також доходів.
Цей вид аналізу є одним з найбільш ефективних засобів планування й прогнозування діяльності підприємства. Він допомагає керівникам підприємств виявити оптимальні пропорції між змінними й постійними витратами, ціною й обсягом реалізації, мінімізувати підприємницький ризик. Бухгалтери, аудитори, експерти й консультанти, використовуючи даний метод, можуть дати більше глибоку оцінку фінансових результатів і точніше обґрунтувати рекомендації для поліпшення роботи підприємства.
Аналіз "витрати - обсяг - прибуток” - це інструмент управлінського планування й контролю. Він допомагає зрозуміти взаємини між ціною виробу, обсягом або рівнем виробництва, прямими витратами на одиницю продукції, загальною сумою постійних витрат, змішаними витратами й прибутком. Даний аналіз дозволяє також відшукати найбільш вигідне співвідношення між змінними витратами, постійними витратами, ціною й обсягом виробництва продукції.
Аналіз "витрати - обсяг - прибуток” часто називають аналізом величин у точці беззбитковості. Під точкою беззбитковості розуміється та точка обсягу продажів, у якій витрати дорівнюють виторгу від реалізації всієї продукції.
Ціль аналізу складається в знаходженні рівня діяльності (обсягу виробництва), коли виторг від реалізації стає рівній сумі всіх змінних і постійних витрат, причому прибуток організації дорівнює нулю, тобто той обсяг продажів, при якому підприємство не має ні прибутку, ні збитку.
Точка беззбитковості визначається на підставі даних про обсяги реалізації продукції й витратах на її виготовлення. Обов'язкова умова розрахунків - поділ витрат на змінні й постійні.
Аналіз критичного обсягу збуту дозволяє відповісти на запитання, яку мінімальну кількість продукції має продати підприємство, щоб оборот покрив витрати, і підприємство не понесло збитків
Змінні витрати змінюються пропорційно обсягам випуску продукції (сировина, матеріали, що комплектують, відрядна зарплата, технологічна енергія).
Постійні - не залежать про обсягів виробництва (це витрати на ремонт і зміст устаткування й будинків, орендні й лізингові платежі, витрати на опалення й висвітлення, погодинна зарплата). [12]
Точка беззбитковості може дати об'єктивну відповідь не на всі питання. Точка беззбитковості завжди покаже, який мінімум продажів необхідний, щоб компанія працювала без збитків. Але сказати, покращилось або ослабнуло фінансове становище компанії, точка беззбитковості може не завжди. Для відповіді на останнє питання допоможе відповісти - «запас міцності». Його завдання - показати, наскільки близьке підприємство підійшло до границі, за якої починаються збитки. Тобто на скільки відсотків може бути знижений обсяг реалізації для збереження беззбитковості (якщо фактичний обсяг реалізації нижче точки беззбитковості, «запас міцності» покаже, на скільки відсотків необхідно збільшити обсяг реалізації для досягнення беззбиткового рівня роботи).
Головна перевага цього методу полягає в розподілі постійних і змінних витрат. Це дозволяє вирішувати такі найважливіші завдання керування витратами, як:
 Визначення нижньої границі ціни продукції або замовлення;
 Порівняльний аналіз прибутковості різних видів продукції;
 Визначення оптимальної програми випуску й реалізації продукції;
 Вибір між власним виробництвом продукції або послуг та їхньою закупівлею на стороні;
 Вибір оптимальної з економічної точки зору технології виробництва;
 Визначення точки беззбитковості й запасу міцності підприємства й ін.
Мета в дипломної роботи складається у вивченні економічного аналізу прибутку, витрат та обсяг виробництва на підприємстві. Визначити взаємозв’язок впливу на прибуток таких факторів як обсяг та витрати виробництва методом CVP аналізу й побудови графіку беззбитковості.
Завдання дослідження полягає у проведенні фінансового аналізу на підприємстві ВАТ «Биттехніка», розглянути його фінансове становище, методику проведення аналізу «Витрати-обсяг-прибуток» (CVP).
Об‘єктом дослідження виступає підприємство ВАТ «Биттехніка», яке виготовляє електроприлади.
Предметом дослідження є методика проведення аналізу «Витрати-обсяг-прибуток». Визначення точки беззбитковості, запасу міцності, побудувати графік точки беззбитковості на підприємстві ВАТ «Биттехніка».
Таким чином завдяки використання світової методики «Витрати-обсяг-прибуток» дає змогу визначити конкурентоспроможність підприємства, розробляти його цінову політику щодо витрат на виробництво та ціни складеної на ринку.

Copyright MyCorp © 2022Создать бесплатный сайт с uCoz