Диплом-Oнлайн
6 лет безупречной работы; 46759 выполненных работ; наличие команды профессионалов; средний бал наших работ 4,8

Четверг, 20.01.2022, 05:43
» Меню сайта
» Поиск

» Контакты

Email: dipplus@yandex.ru

ISQ: 497589665

Дипломная работа

Курсовая


Реферат на заказ

Контрольная работа


Диссертация

Заказать курсовую работу


Заказать дипломную работу

Дипломна робота на тему:Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва
Дипломна робота на тему:Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва 

ПЛАН
Вступ.
Розділ 1. Нормативно-методичне забезпечення обліку продукції власного виробництва.
1.1Законодавче регулювання організації обліку продукції власного виробництва відповідно до законодавчої бази України.
1.2Основні П(С)БО, відповідно з якими ведеться облік готової продукції на підприємстві Іршанського ГЗК.
Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку продукції власного виробництва на досліджуваному підприємстві Іршанського гірничо-збагачувального комбінату.
2.1. Економіко-організаційна характеристика підприємства ІГЗК.
2.2.Готова продукція, порядок її оцінки.
2.3.Облік виготовлення та собівартості готової продукції.
2.4.Порядок організації аналітичного обліку готової продукції.
2.5.Бухгалтерське відображення операцій, пов’язаних з рухом готової продукції на ІГЗК.
2.6.Виробничо-господарська діяльність ДП "Іршанський ДГЗК” за 2001р.
Розділ 3. Аналіз обліку готової продукції та фінансового стану підприємства ІГЗК.
3.1.Аналіз методів обліку витрат і калькулювання виробничої собівартості продукції.
3.2.Аналіз беззбитковості виробництва продукції власного виробництва.
3.3.Аналіз фінансового стану підприємства.
3.3.1.Аналіз динаміки балансу та його структури.
3.3.2.Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства.
3.3.3.Аналіз фінансового левериджу.
Розділ 4. Методика проведення аудиту.
4.1.Законодавче регулювання проведення аудиту.
4.2.Мета, задачі, особливості проведення аудиту готової продукції.
4.3.Методико-організаційна підготовка до проведення перевірки.
4.4.Інвентаризація готової продукції.
4.5.Аудиторська перевірка готової продукції та її реалізації.
4.6.Порядок складання аудиторського висновку.
Розділ 5. Шляхи вдосконалення, щодо поліпшення організації та здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві Іршанського гірничо-збагачувального комбінату.
Перелік використаної літератури.
Додатки

Кількість сторінок 102. вартість роботи 100 грн.


ВСТУП.


В сучасних умовах господарювання бухгалтерський облік важлива складова інформаційної системи підприємства. Роль і значення бухгалтерського обліку, необхідність розвитку його форм і методів призвели до виникнення нового наукового напрямку в економічній діяльності. Облік дає повну та достовірну інформацію про витрачання матеріальних, грошових, трудових ресурсів, про собівартість продукції, фінансові результати, фінансовий стан підприємства.
Облік був і залишається важливою функцією господарського управління незалежно від суспільної формації і безпосередньо впливає на якість управлінських рішень
Вивчаючи бухгалтерський облік, можна дізнатись, що для охоплення економічної суті складних операцій необхідним є професійне судження бухгалтера. Отже, бухгалтерський облік стимулює інтелектуальну діяльність, він не є трафаретним предметом. Більш того, він активізує мислення, аналітичні можливості, творчість та судження. Бухгалтерський облік - це процес комунікації, до якого залучені аудиторія (користувачі) з найрізноманітнішими знаннями, інтересами та здібностями, отже, він проявляє управління, як можливості, як співрозмовника. Мова бухгалтерського обліку використовує короткі усталені фрази та символи для передачі інформації про переміщення ресурсів в конкретних підприємствах.
Я розгляну на підприємстві Іршанського ГЗК облік готової продукції та її собівартість.
Хтось колись зробив для нашої країни неоціненну послугу, запустивши в обіг фразу «Купуймо українське». Ми, донехочу напившись коньяку «Наполеон» виробництва «ОагаггІ І..Т.О.» та закусивши Імпортною ковбасою, у складі якої близько 50% паперу, справді повернули свої світлі голови до українського виробника. А як вчили нас відомі маркетологи, попит породив пропозицію. Мало-помалу завдяки попиту на українські продукти харчування і недорогі та якісні одяг і взуття економіка країни почала оживати. Це не біда, що марки наших виробів не такі відомі, як французькі чи німецькі. Ті іноземці також не завжди можуть дозволити собі галстук від «Карла» чи повсякденний костюм від «Морі». Адже вони надто дорогі для пересічного службовця — англійця чи німця. Іноземці рахують кожну копійку, чи, даруйте, пфеніг, їх задовольняє недорогий та добротний товар, виготовлений у своїй країні. Німці купують німецьке, а англійці — англійське. Вони — патріоти, і впевнені в тому, що їхні товари — найкращі у світі. На щастя, ми в цьому схожі з іноземцями.
За останні роки вітчизняні товаровиробники не тільки не полишили цю нелегку справу — виробляти продукцію, а й навіть набрали обертів і думають проте, як розширити виробництво. Шкода лише, що не завжди наша рідна держава допомагає їм. А Іноді й навпаки — такий нормативний документ підкине, що не знаєш, з якого боку до нього підійти. Ми завжди стараємося допомогти в цій ситуації людям, які прагнуть щось робити самостійно і чесно заробляти гроші. От і сьогоднішня консультація допоможе бухгалтерам та підприємцям, які обрали нелегкий шлях — виготовляти продукт самостійно, розібратися в бухгалтерському та податковому обліку своєї діяльності.
На сучасному етапі розвитку підприємств різних галузей, аудит є невід’ємною частиною перевірки публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти та відповідності чинному законодавству та нормативам.
В наш час аудит набуває великої популярності, не лише на великих підприємствах, але й на малих підприємствах, які належать до різних галузей промисловості. Так для написання роботи було обране державне підприємство Іршанського гірничо-збагачувального комбінату, основною діяльністю якого є видобування корисних копалин, а саме титану, та яке за своїм видом діяльності відноситься до підприємств гірничо-добувної промисловості.
Мета роботи полягає у визначенні особливостей проведення аудиту готової продукції та її реалізації на підприємствах гірничо-добувної промисловості.
Під час написання роботи будуть розглядатися наступні питання:
1.Якою нормативною та законодавчою базою регулюється проведення аудиту готової продукції та її реалізації;
2.Необхідно встановити мету та задачі, а також особливості проведення аудиту готової продукції;
3.Визначити організаційну характеристику підприємства яке було обране для написання даної теми;
4.Прослідкувати порядок проведення інвентаризації готової продукції на підприємстві;
5.Детально розглянути аудиторську перевірку готової продукції та її реалізації, а також звернути увагу на порядок складання аудиторського висновку. Та запропонувати пропозиції щодо усунення недоліків

Главная

Дипломные работы на заказ

Курсовая работа на заказ
Контрольная работа
Диссертация на заказ

Copyright MyCorp © 2022Создать бесплатный сайт с uCoz