Диплом-Oнлайн
6 лет безупречной работы; 46759 выполненных работ; наличие команды профессионалов; средний бал наших работ 4,8

Четверг, 20.01.2022, 04:26
» Меню сайта
» Поиск

» Контакты

Email: dipplus@yandex.ru

ISQ: 497589665

Дипломная работа

Курсовая


Реферат на заказ

Контрольная работа


Диссертация

Заказать курсовую работу


Заказать дипломную работу

Дипломна робота на тему:"Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення"

Дипломна робота на тему:"Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення"


Кількість сторінок 151. Вартість роботи 130 грн

ВСТУП


Однією з найважливішою категорією ринкової економіки, що відображає реальні в'язки і відносини економічного життя суспільства. Кредит завжди
був і залишається важливим важелем у стимулюванні розвитку виробництва і являє собою економічні відносини з приводу зворотнього руху позиченої вартості. Кредит забезпечує трансформацію грошового капіталу в позичковий і виражає стосунки між кредитором і позичальником. За його допомогою вільні кошти підприємств, приватного сектора і держави акумулюються, перетворюючись у позичковий капітал, котрий передається за плату в тимчасове користування.
Кредит в ринковій економіці необхідний, передусім, як еластичний механізм переливання капіталу з одних галузей в інші та згладжування норми прибутку. Він дає змогу подолати обмеженість індивідуального капіталу. У той же час кредит є необхідним інструментом для підтримки неперервності кругообігу фондів діючих підприємств, обслуговування процесу реалізації товарів, що є особливо важливим в умовах становлення в Україні ринкових відносин.
У ринковій економіці основною формою кредиту є банківський кредит. Банківський кредит - необхідний інструмент стимулювання народного господарства, без якого не можуть успішно працювати товаровиробники. В сучасних умовах необхідно навчитися як на макро-, так і на мікрорівні, правильно й ефективно використовувати банківський кредит в інтересах розвитку національної економіки України.
Відомо, що кредитні операції належать до базових операцій, якими банки, власне і відрізняються від небанківських кредитних установ і які створюють первинну сферу банківської діяльності. Як свідчить національний і світовий досвід, саме кредитування приносить фінансово-кредитним установам значну частину прибутків та водночас воно пов'язане з кредитним ризиком та ризиком втрати ліквідності та платоспроможності банку, а в підсумку - з ризиком банкрутства.
Тема дипломної роботи "Механізм кредитування юридичних осіб і шляхи його вдосконалення" відноситься до однієї з найактуальніших в економічній теорії та банківській практиці кредитування.
Актуальність теми дипломної роботи пов'язана з тим, що ефективне кредитування на сьогоднішній день - це одне з найважливіших і найактуальніших завдань банківської системи України. Кожній фінансово-кредитній установі саме кредитні операції приносять найбільші доходи і від того, наскільки правильно будуть обрані методи і дотримані умови кредитування, в значній мірі, залежить результат кредитної операції.
Актуальність, науково-теоретична і практична цінність даної проблеми, її недостатнє вивчення і обгрунтування, необхідність розробки напрямків подальшого розвитку методів і умов банківського кредитування господарських суб'єктів і обумовили вибір теми магістерської роботи.
Наукова і практична цінність роботи полягає в формуванні концепції
вдосконалення методів банківського кредитування юридичних осіб та аналізі іноваційних технологій процесів надання позичок.
Метою дипломної роботи є вивчення проблем пов'язаних з дотриманням умов кредитування, вибором способів кредитування, виробленням практичних та методологічних рекомендацій щодо вдосконалення роботи банків в цьому напрямку з урахуванням зарубіжного досвіду.
Для досягнення мети в роботі ставляться наступні завдання:
а) розкрити механізм здійснення кредитування та суть методів надання позик;
б) проаналізувати діючу практику кредитування в АППБ "Аваль”
в) дати оцінку можливостям подальшого розвитку вітчизняних способів надання позичок, впровадженню світового досвіду кредитування та
рекомендації щодо підвищення ефективності кредитування шляхом розподілу функцій в кредитному процесі.
Об'єктом дослідження дипломної роботи є система кредитних взаємовідносин господарських суб'єктів, що обслуговуються в АППБ "Аваль”.
Предметом дослідження дипломної роботи є умови, методи кредитування господарських суб'єктів, шляхи вдосконалення та перспективи
розвитку банківського кредитування в Україні.
Мета і завдання обумовили зміст і структуру дипломної роботи. Вона
складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку літератури та додатків. В додатках містяться кредитні справи та інші матеріали, що використані в процесі роботи.
В першому розділі дипломної роботи викладені теоретичні аспекти кредитування та методів надання позик.
В другому розділі проведено аналіз діючої практики кредитних взаємовідносин "Макро” з АППБ "Аваль” та ТОВ "Спектр”, "Ощадний банк”
Третій розділ роботи висвітлює шляхи вдосконалення та перспективи розвитку банківського кредитування на Україні.
Інформаційною базою проведеного дослідження є матеріали періодичної літератури з питань банківської справи, державної та відомчої статистики, дані звітності, досвід роботи банків, дані спеціальних економічних досліджень та наукова література.
На основі даної інформаційної бази, здійсненого аналізу досліджуваного питання, проведеного особистого спостереження, узагальнивши всі матеріали, в
магістерській роботі викладені власні напрацювання, ідеї, пропозиції для подальшого розвитку та вдосконалення банківської системи України

Главная

Дипломные работы на заказ

Курсовая работа на заказ
Контрольная работа
Диссертация на заказ

Copyright MyCorp © 2022Создать бесплатный сайт с uCoz