Диплом-Oнлайн
6 лет безупречной работы; 46759 выполненных работ; наличие команды профессионалов; средний бал наших работ 4,8

Четверг, 20.01.2022, 04:19
» Меню сайта
» Поиск

» Контакты

Email: dipplus@yandex.ru

ISQ: 497589665

Дипломная работа

Курсовая


Реферат на заказ

Контрольная работа


Диссертация

Заказать курсовую работу


Заказать дипломную работу

Дипломна робота на тему:Організація обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції
Дипломна робота на тему: Організація обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукціїЗ М І С Т
Вступ
Розділ 1 Економічний зміст витрат
1.1. Економічна суть витрат, їх місце та роль в процесі виробництва
1.2 Класифікація витрат
Розділ 2 Організація обліку витрат
2.1 Організація обліку витрат основного виробництва
2.2 Організація обліку витрат допоміжних та обслуговуючих виробництв
2.3 Особливості організації обліку витрат виробництва при використанні різних методів їх обліку
2.3.1 Організація обліку та контролю витрат на виробництво і калькулювання собівартості при використанні прямого і позамовного методів обліку витрат
2.3.2 Організація обліку і контролю при застосуванні попередільного методу обліку затрат і калькулювання собівартості
2.3.3 Організація обліку та контролю витрат на виробництво і калькулювання собівартості при використанні нормативного методу обліку витрат
2.4 Особливості організації обліку витрат при застосуванні сучасних методів обчислювальної техніки
Розділ 3 Економічний аналіз витрат виробництва
3.1 Аналіз витрат за економічними елементами
3.2 Аналіз витрат за статтями калькуляції
3.3 Аналіз валових витрат та їх вплив на оподатковуваний прибуток
3.4 Узагальнення результатів аналізу витрат
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Кількість сторінок 105. Вартість роботи 50 грн1.1. Економічна суть витрат, їх місце та роль в процесі виробництва


Витрати існують в усіх видах суспільного виробництва і невиробничій сфері. Їх існування пов’язане з об’єктивними умовами існування економічної системи. Використання в теорії і практиці такого терміну як витрати потребує ретельного вивчення витоків і розвитку даного поняття на протязі певних історико-економічних періодів.
Незалежно від історичного періоду процес виробництва представляв собою процес уречевлення праці. Процес праці – це продуктивне поєднання трьох обов'язкових елементів: ціле направленої діяльності людей (живої праці), предметів і знарядь праці [63, с.225]. Два останні елементи є матеріальними умовами праці - засобами виробництва, створеними раніше витраченою (уречевленою) працею. Сукупні витрати живої й упредметненої праці на виробництво продуктів складають дійсні витрати. Їх можна виміряти часом, необхідним для виробництва продукту у визначених організаційно-технічних умовах.
Згідно класичної економічної теорії 63, с. 230, за натурально-речовинним складом витрати виробництва представляють витрати засобів виробництва і засобів існування працівників виробництва. Для поновлення процесу виробництва необхідно відновлення процесу виробництва, необхідне відновлення обов'язкових елементів процесу праці. Витрачені предмети праці відшкодовуються зі створеного продукту в натуральному виразі. Жива праця не відшкодовується, а затрачається знову в новому циклі виробництва. Зі створеного продукту виділяються засоби для відновлення робочої сили, що і складають необхідний елемент натурально-уречевлених витрат виробництва.
В наш час в умовах товарного виробництва відправним пунктом є витрати капіталу на засоби виробництва та робочу силу. Ці первинні витрати капіталу і є по суті витратами виробництва. Вартість як загальна категорія товарного виробництва визначається загальною сумою уречевленої в товарі праці. Різниця між цією сумою та витратами виробництва складає додану вартість. Витрати у виробничому процесі праці і засобів виробництва для виготовлення продукції називаються витратами виробництва.
Витрати виробництва, маючи загальний характер, змінюють свій зміст у залежності від конкретно-історичних умов суспільного виробництва.
У древньому світі і раннім середньовіччі виробництво було натуральним (в переважній своїй частині), але частина продуктів реалізовувалися як товари навіть із доданою вартістю. Ці економічні умови зумовили відсутність як такого економічного поняття витрат, а отже і їх визначення, класифікацію та облік.
У наступний період просте товарне виробництво, що засноване на приватній власності виробників на засоби виробництва і створювані продукти, особистій праці. Це забезпечує еквівалентний обмін товарів за цінами, наближеним до вартості. Але не було відокремлення собівартості і вартості, не було необхідності в обліку і визначенні собівартості. Проте поява приватної власності на засоби виробництва призводить до виникнення поняття витрати, як об’єктивної економічної категорії, адже виникла необхідність встановлення ціни на основі витрат у зв’язку із появою конкуренції. Дані поняття використовуються як спів ставні з поняттям вартості, яке використовувалося для визначення еквіваленту обміну. На даному етапі економічного розвитку поняття витрат і вартості не відрізнялися один від одного.
При зародженні капіталізму зміна виробничих відносин приводить до зміни змісту витрат виробництва. Товаром стає робоча сила і земля. Товарне виробництво здобуває загальний характер. У таких умовах початковим пунктом є витрати капіталу на засоби виробництва (С) і робочу силу (V). Ці витрати і складають капіталістичні витрати виробництва (C+V). Вартість, як загальна категорія товарного виробництва визначається загальною сумою упредметненого в товарі праці, тобто між дійсними і капіталістичними витратами виробництва представляє додану вартість (m), що привласнюється власником (різниця між вартістю і собівартістю)

Главная

Дипломные работы на заказ

Курсовая работа на заказ
Контрольная работа
Диссертация на заказ

Copyright MyCorp © 2022Создать бесплатный сайт с uCoz