Диплом-Oнлайн
6 лет безупречной работы; 46759 выполненных работ; наличие команды профессионалов; средний бал наших работ 4,8

Четверг, 20.01.2022, 04:39
» Меню сайта
» Поиск

» Контакты

Email: dipplus@yandex.ru

ISQ: 497589665

Дипломная работа

Курсовая


Реферат на заказ

Контрольная работа


Диссертация

Заказать курсовую работу


Заказать дипломную работу

Дипломна робота на тему:Організація і методика обліку, конролю і аудиту грошових коштів на підприємстві
Дипломна робота на тему:Організація і методика обліку, конролю і аудиту грошових коштів на підприємстві


З М І С Т
Вступ
Розділ 1. Теоретичні та методичні основи організації обліку,контролю та аудиту грошових коштів підприємства в податковому аспекті:
1.1 Економічна сутність оборотних активів і характеристикагрошових коштів
1.2.Методичні основи обліку, контролю та аудиту грошових коштів
підприємства
1.3.Методичні основи аналізу грошових коштів
підприємства
1.4.Огляд нормативної бази з формування обліку і аудиту грошових коштів на підприємстві
Розділ 2. Організація і методика обліку грошових коштів підприємства
2.1.Організація і методика обліку грошових коштів в касі підприємства
2.2.Організація і методика обліку на рахунках в банку підприємства
2.3.Особливості організації обліку грошових коштів в умовах використання комп’ютерних технологій
Розділ 3. Економічний аналіз і аудит грошових коштів на підприємств
3.1.Сучасна оцінка грошових потоків підприємств
3.2.Структурний аналіз руху грошових потоків підприємства
3.3.Аудит грошових коштів на підприємстві
3.4.Аудит Звіту про рух грошових коштів
Розділ 4. Методичні та практичні рекомендації удосконалення організації і методики обліку, аналізу та аудит грошових коштів підприємства
4.1 Оптимізація грошового обороту підприємства та прогнозування їх фінансового стану на основі аналізу грошових пот
4.2 Вдосконалення методики складання звіту про рух грошових коштів відповідно до положення бухгалтерського обліку
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Кількість сторінок 105. Вартість роботи 100 грн


В С Т У П


В умовах ринкової економіки організація обліку і контролю грошових коштів на підприємстві є особливо важливою функцією ефективного управління виробничими і комерційними структурами знаряддям контролю за раціональним і економічним використання ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов’язків перед державою.
Одним з найбільш важливих показників діяльності підприємства в ринковій економіці, по якому оцінюється стабільність фінансового положення являється ліквідність (властивість переведення засобів підприємства в готівку). Найбільша ліквідна частина оборотних активів – це грошові засоби. Вони включають в себе грошові кошти в касі та на рахунках в банках.
В процесі господарської діяльності постійно виникають розрахунки між підприємствами і бюджетом, органами страхування, фізичними особами, які здійснюються шляхом застосування коштів. За їх допомогою здійснюється перетворення грошової форми окремих засобів у виробничі запаси, отримання грошової виручки заключеного в ній чистого доходу. Цим самим грошові розрахунки виступають важливим фактором кругообігу засобів, а їх своєчасне завершення слугує необхіжною умовою неперервності процесу виробництва.
Роль організації обліку грошових коштів в сучасних умовах господарювання, полягає в тому, що грошові активи або залишок грошових коштів, які постійно знаходяться у розпорядженні підприємства, складає невідємну частину функцій спільного управління оборотними активами. Розмір залишку грошових активів, яким оперує підприємство в процесі господарської діяльності визначає рівень його абсолютної платоспроможності (готовність підприємства вчасно розрахуватися по всім своїм невідкладним фінансовим зобов’язанням), впливає на розмір фінансових засобів, інвестованих в оборотні активи, а також характеризує у визначеній мірі його інвестиційні можливості.
Величезну роль як у самій структурі ринкових, так і в механізмі їх регулювання з боку держави відіграє аналітичне дослідження руху коштів підприємства.
Нині особливо важливо добре знати природу грошових ресурсів, розумітися в особливостях їх функціонування, бачити методи найбільш доцільного їх використання в інтересах ефективного розвитку суспільного виробництва.
Необхідна умова для підвищення ефективності використання коштів – продумане економічне визначення потреби в них, тобто визначення такого їх оптимального розміру, який би за мінімального запасу забезпечив безперервне виробництво. У цьому й полягає суть аналізу грошових потоків, основною особливістю якого в умовах ринку є те, що він має розглядатись не лише як засіб виявлення і мобілізації на кожному підприємстві внутрішніх резервів для підвищення ефективності виробництва.
Значення організації обліку грошових коштів полягає у цілеспрямованому упорядкувані збирання первинної інформації, своєчасної обробці даних, виборі форм вихідної інформації, а також поліпшення і вдосконалення оперативного контролю за дотриманням нормативних документів.
Актуальність теми "Організація і методика обліку, конролю і аудиту грошових коштів на підприємстві” полягає в тому, щоб дослідити і проконтролювати за станом розрахунків, що сприяє закріпленню договірної і розрахункової дисципліни, виконанню зобов’язань по постачанню продукції (наданні послуг), підвищенню відповідальності за дотриманням платіжної дисципліни, скороченню дебіторської і кредиторської заборгованості, прискоренню оборотності оборотних засобів, а отже і покращенню фінансового стану підприємства.
Мета магістерської роботи – дослідити порядок організації обліку, контролю і аудиту грошових коштів на підприємстві.
Для досягнення цієї мети необхідно розкрити наступні завдання: охарактеризувати економічний зміст оборотних активів і грошових коштів на підприємстві; методичні основи обліку, аудиту і аналізу грошових коштів
підприємства; дослідити нормативну базу з формування обліку і аудиту
грошових коштів на підприємстві; розкрити організацію і методику обліку грошових коштів в касі та на рахунках в банку підприємства; визначити сучасну оцінку грошових потоків підприємства; провести аналіз руху грошових потоків підприємства; дослідити аудит грошових коштів підприємства; розкрити особливості організації обліку грошових коштів в умовах використання комп’ютерних технологій; дослідити оптимізація грошового обороту підприємства та прогнозування її фінансового стану на основі аналізу грошових потоків.
Дана тема є актуальною і над нею працювали такі науковці як Войтюк Д., Голов С., Гриценко А., Калюга Є., Лисецький В., Піхоцький Д., Свідерський Д., Соловій М.М.

Главная

Дипломные работы на заказ

Курсовая работа на заказ
Контрольная работа
Диссертация на заказ

Copyright MyCorp © 2022Создать бесплатный сайт с uCoz