Диплом-Oнлайн
6 лет безупречной работы; 46759 выполненных работ; наличие команды профессионалов; средний бал наших работ 4,8

Четверг, 20.01.2022, 04:02
» Меню сайта
» Поиск

» Контакты

Email: dipplus@yandex.ru

ISQ: 497589665

Дипломная работа

Курсовая


Реферат на заказ

Контрольная работа


Диссертация

Заказать курсовую работу


Заказать дипломную работу

Дипломна робота на тему: Облік основних засобів

Дипломна робота на тему: Облік основних засобів 

ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1. Економічна характеристика основних засобів в сільськогосподарських підприємствах
1.1.Суть основних засобів та їх склад в сільськогосподарських підприємствах
1.2. Класифікація та методи оцінки основних засобів в сільськогосподарських підприємствах
Розділ 2. Організація обліку наявності та руху основних засобів в сільськогосподарських підприємствах
2.1. Організація синтетичного та аналітичного обліку основних засобів у бухгалтерії підприємства та у виробничих підрозділах
2.2. Організація обліку амортизації і зносу основних засобів
2.3. Організація обліку витрат на поточний та капітальний ремонт основних засобів
2.4. Організація обліку витрат на формування основного стада
2.5. Організація обліку витрат на закладку та вирощування багаторічних посаджень
2.6. Організація обліку землі та капітальних вкладень на її покращення
2.7. Організація обліку основних засобів сільськогосподарських підприємствах в умовах використання сучасних засобів обчислювальної техніки
Розділ 3. Організація аудиторської перевірки наявності та ефективності використання основних засобів сільськогосподарських підприємств
3.1. Організація і планування аудиту основних засобів в сільськогосподарських підприємствах
3.2. Аудит наявності основних засобів на сільськогосподарських підприємствах
3.3. Аудит операцій, пов'язаних з нарахуванням амортизації та зносу основних засобів на сільськогосподарських підприємствах
3.4. Аудит витрат на капітальний та поточний ремонт основних засобів на сільськогосподарських підприємствах
3.5. Аудит витрат на формування основного стада
3.6. Аудит витрат на закладку та вирощування багаторічних посаджень
3.7. Аудит земельних ресурсів та капітальних вкладень на їх покращення
3.8. Методи аналізу та їх застосування під час аудиту операцій, пов'язаних з наявністю та ефективністю використання основних засобів на сільськогосподарських підприємствах
3.9. Порядок складання аудиторського звіту та аудиторського висновку
3.10 Організація робочого місця спеціаліста з обліку та аудиту наявності основних засобів та їх використання в сільськогосподарських підприємствах
3.10.1. Освітлення
3.10.2. Електробезпека
3.10.3. Пожежна безпека

Висновки
Список використаної літератури
Додатки


Кількість торінок 97. Вартість роботи 50 грн.


ВСТУП


Перед економікою країни стоїть завдання структурної перебудови, і тому актуальним є питання реальних інвестицій, одним із напрямків яких є розширення й оновлення основних засобів.
Переведення підприємств в умови ринкової економіки підвищує роль обліку і контролю за раціональним використанням усіх ресурсів, у тому числі, і основних засобів.
Значення основних засобів виробництва визначається тим, яке місце займають знаряддя праці в розвитку виробничих сил і виробничих відносин. З розвитком технічного прогресу підвищується залежність виробництва від стану рівня використання основних засобів. Якісний стан основних засобів, ступінь їх розвитку і відповідності останнім досягненням науки і техніки, визначають рівень продуктивних сил суспільства.
Першочергове значення в організації бухгалтерського обліку має правильність оцінки основних засобів та урахування переоцінок і відображення вартості основних засобів у балансі підприємства на дату оцінки.
Становлення і формування ринкових відносин передбачає удосконалення обліку основних засобів. Облік основних засобів сприяє ефективному використанню машин, обладнання, виробничих площ і інших засобів праці. Велика роль обліку при виявленні зайвих та морально-застарілих основних засобів, у забезпеченні достовірних даних необхідних для аналізу и ефективності їх використання.
Особливе значення надається прогнозуванню використання основних засобів. Базовими є данні аналізу фондовіддачі, як одного з важливих показників використання основних засобів. Аналіз рентабельності на підприємстві відображає спроможність генерувати прибуток і ефективність використання основних засобів.
Для підвищення рівня управління фінансово-господарської діяльності раціональним є організація на підприємстві комплексного підходу в організації обліку, контролю, аналізу, внутрішнього аудиту й управління основними засобами.
Вибрана тема дуже актуальна. Від раціонального та ефективного використання основних засобів, що можливо тільки при якісному їх обліку наявності та руху, залежить прибуток підприємства, який у свою чергу при збільшенні викликає покращення фінансово-майнового стану підприємства, підвищує його рентабельність та ліквідність.
Мета дипломної роботи - це розкриття суті методики і організації обліку та аудиту наявності та ефективності використання основних засобів в сільськогосподарських підприємствах.
Завдання дипломної роботи - висвітлити наявність та ефективність використання, економічну суть основних засобів, їх склад, класифікацію та методи оцінки в сільськогосподарських підприємствах; організацію синтетичного та аналітичного обліку основних засобів у бухгалтерії підприємства та у виробничих підрозділах; організацію обліку амортизації і зносу основних засобів; організацію обліку витрат на поточний та капітальний ремонт основних засобів; організацію обліку витрат на формування основного стада; організацію обліку витрат на закладку та вирощування багаторічних посаджень; організація обліку основних засобів сільськогосподарських підприємствах в умовах використання сучасних засобів обчислювальної техніки; організацію та планування аудиторської перевірки основних засобів в сільськогосподарських підприємствах; аудит наявності основних засобів на сільськогосподарських підприємствах; аудит операцій, пов'язаних з нарахуванням амортизації та зносу основних засобів на сільськогосподарських підприємствах; аудит витрат на капітальний та поточний ремонт основних засобів на сільськогосподарських підприємствах; аудит витрат на формування основного стада; аудит витрат на закладку та вирощування багаторічних посаджень; аудит земельних ресурсів та капітальних інвестицій на їх покращення; методи аналізу та їх застосування під час аудиту операцій, пов'язаних з наявністю та ефективністю використання основних засобів на сільськогосподарських підприємствах; порядок складання аудиторського звіту та аудиторського висновку; організацію робочого місця спеціаліста з обліку та аудиту наявності основних засобів та їх використання в сільськогосподарських підприємствах.
В сучасній екномічній літературі приділяється особлива увага обліку та аудиту основних засобів. Ці питання висвітлюються як у спеціалізованих книгах по обліку та аудиту, так і у періодичних виданнях, таких як "Все про бухгалтерський облік”, "Бухгалтерський облік та аудит”, "Світ бухгалтерського обліку”. Облік та аудит в сільськогосподарських підприємствах розглядається у журналі "Баланс-агро”.
Завгородній В.П. та Савченко В.Я. [15, окрім обліку та аудиту основних засобів, описують особливості аудиту наявності основних засобів в сільськогосподарських підприємствах в умовах використання сучасних засобів обчислювальної техніки.
Кузьминський А.М. [17] ретельно описує методику проведення аудиту наявності та руху основних засобів, аудиту ремонту основних засобів, аудиту амортизаційних відрахувань та зносу основних засобів.
Розробки цих авторів використано при написанні дирломної роботи.

Главная

Дипломные работы на заказ

Курсовая работа на заказ
Контрольная работа
Диссертация на заказ

Copyright MyCorp © 2022Создать бесплатный сайт с uCoz