Диплом-Oнлайн
6 лет безупречной работы; 46759 выполненных работ; наличие команды профессионалов; средний бал наших работ 4,8

Четверг, 20.01.2022, 04:57
» Меню сайта
» Поиск

» Контакты

Email: dipplus@yandex.ru

ISQ: 497589665

Дипломная работа

Курсовая


Реферат на заказ

Контрольная работа


Диссертация

Заказать курсовую работу


Заказать дипломную работу

Дипломна робота на тему: Облік, контроль та ревізія готової продукції
Дипломна робота на тему: Облік, контроль та ревізія готової продукції

Зміст
Вступ
Розділ І. Нормативно-правова база обліку, контролю та ревізії готової продукції та її реалізації
1.1. Нормативне забезпечення обліку і ревізії готової продукції та її реалізації
1.2. Організація обліку готової продукції та її реалізації відповідно до П(С)БО
Розділ ІІ. Організація обліку готової продукції та її реалізації на ТОВ „Сарго”
2.1. Готова продукція, її класифікація та порядок оцінки
2.2. Порядок формування первісної вартості готової продукції
2.3. Калькулювання фактичної виробничої собівартості
2.4. Облік відвантаження (реалізації) готової продукції
2.5. Документальне оформлення обліку наявності та руху готової продукції на складах і в бухгалтерії
2.6. Договори постачання і контроль за їхнім виконанням
2.7. Порядок організації аналітичного обліку готової продукції
Розділ ІІІ. Організація контролю та ревізії обліку готової продукції та її реалізації на ТОВ „Сарго”
3.1. Нормативно-правова база регулювання контрольно-ревузійної перевірки
3.2. Основні положення контрольно-ревізійної перевірки
3.3. Мета, задачі та особливості проведення ревізії операцій реалізації готової продукції на підприємстві
3.4. Контроль виконання виробничої програми з випуску готової продукції, робіт
3.5. Контроль обсягів реалізації готової продукції, виконаних робіт
3.6. Особливості контролю реалізації продукції на експорт
3.7. Перевірка фактичної собівартості реалізованої продукції, робі
Розділ ІV. Аналіз готової продукції і її реалізації на ТОВ „Сарго”
4.1. Загальний аналіз фінансового стану підприємства
4.2. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства
4.3. Аналіз прибутковості підприємства
4.4. Аналіз загальної характеристики виробництва та стану розрахунків
4.5. Аналіз власних оборотних коштів
4.6. Аналіз платоспроможності підприємства
4.7. Аналіз джерел власних коштів
4.8. Аналіз беззбитковості підприємства
Розділ V. Вдосконалення обліку і аналізу готової продукції та її реалізації шляхом впровадження на ТОВ „Сарго” управлінського обліку
Висновки
Список використаної літератури
Додатки


Кількість сторінок 114. вартість роботи 100 грн.

Вступ

Актуальність обраної теми дипломної роботи тісно пов’язана з проблемами переходу суб’єктів господарювання до нової системи обліку, а також в тому, що випуск готової продукції являється результатом діяльності підприємства.
З прийняттям Національних стандартів бухгалтерського обліку в Україні виникає необхідність по-новому відображати господарські операції з випуску готової продукції та її реалізації. Реалізація випущеної готової продукції – кінцева мета діяльності підприємства, заключний етап кругообігу його засобів, по завершенні якого визначаються результати господарювання та ефективність виробництва.
В той же час проблема впливу реформи на планування діяльності підприємства і на планування виготовлення окремих видів продукції, практично залишилась поза увагою аналітиків. Недостатньо уваги приділяється і обліку витрат на виробництво окремих видів продукції.
Дуже багато підприємств України займаються виробничою діяльністю, до їх складу відноситься і досліджуване Товариство з обмеженою відповідальністю „Сарго” основною діяльністю якого є виготовлення лікеро-горільчаних напоїв, виробництво майонезу, виробництво соків та їх реалізація, що слугувало за об’єкт проведення наукової роботи, та базою для написання дипломної роботи на тему: "Організація обліку, контролю, ревізії і аналізу готової продукції та її реалізації”.
На даний час, мета яку ставить перед собою підприємство – це отримання прибутку, а основним джерелом отримання прибутку є виготовлення та реалізація продукції (товарів), виконання робіт та надання послуг.
Підприємства України не залежно від їх форм власності та видів діяльності переходять до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а це для підприємств несе за собою більшість проблем пов’язаних з їх використанням. Звідси постають і основні задачі та напрямки вивчення проблеми обліку готової продукції згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку, а саме: вивчення постановки та організації облікової політики підприємства; вивчення відповідності готової продукції до національних стандартів; вивчення обліку виробництва, надходження, реалізації, руху та правильності документального відображення готової продукції.
Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і керування виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і т.д.
Обсяг виробництва і реалізації продукції є взаємозалежними показниками. В умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженому попиті на перше місце висувається обсяг виробництва продукції. Але в міру насичення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає обсяг продажів, а навпаки, можливий обсяг продажів є основою розробки виробничої програми. Підприємство повинне робити тільки ті товари й у такому обсязі, що воно може реально реалізувати.
Бухгалтерський облік процесу виробництва залежить від конкретних умов, властивостей і характеру технологій та організації виробництва і визначається індивідуальними особливостями. Інколи виготовлення одного продукту різними технологічними прийомами вимагає різної системи групування статей витрат собівартості продукції. Особливо актуальним є облік випуску продукції у комплексних виробництвах, де з одного виду матеріалів виготовляють кілька видів готової продукції.
Так як на даний час більшість підприємств займається випуском продукції, тому облік готової продукції являється невід’ємною частиною облікової політики підприємства.
В ході роботи будуть розглядатися такі питання:
― нормативна база, яка регламентує облік готової продукції;
― методика організації обліку готової продукції відповідно до чинного законодавства України;
― ведення бухгалтерського обліку на підприємстві;
― буде розглянуто організація ревізії обліку готової продукції;
― також буде приведений аналіз основних показників фінансового стану підприємства. Де розкриті питання щодо платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості, дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства.
Останнім та узагальнюючим питанням у розглянутій темі буде питання удосконалення обліку та ревізії готової продукції на Товаристві з обмеженою відповідальністю „Сарго”, шляхом впровадження на підприємство управлінського обліку.
Мета роботи полягає у визначенні особливостей проведення ревізії готової продукції та її реалізації на підприємствах лікеро-горілчаної промисловості.
Підприємство засновано 31 березня 1993 року. До 1997 року в структурі підприємства налічувався один цех з однією лінією розливу лікеро-горілчаних виробів. З 1997 року було змонтовано ще чотири лінії розливу лікеро-горілчаних виробів та модернізована діюча лінія, збудовані цехи розливу та купажу. За рахунок освоєння нового обладнання підприємство щорічно нарощувало обсяги виробництва продукції. З 2000 року з метою розширення асортименту випускаємої продукції провадиться виробництво винних та малоградусних напитків.
Основною задачею при виконанні дипломної роботи є: визначити нормативно-правову базу регулювання обліку, контролю та ревізії готової продукції та її реалізації; поведення аналізу фінансового стану підприємства.
Головними джерелами при написанні слугували нормативно-правові акти, постанови, положення та стандарти, накази та інша література, яка регламентіє порядок ведення бухгалтерського обліку

Главная

Дипломные работы на заказ

Курсовая работа на заказ
Контрольная работа
Диссертация на заказ

Copyright MyCorp © 2022Создать бесплатный сайт с uCoz